' \ https://graph.facebook.com///events />
Mafkowy Program Lojalnościowy

Nadchodzi nowe - lojalnościowe! Dla wiernych Fanów i dla tych, którzy dopiero zaczynają z nami podróż przez świat kosmetyków naturalnych, stworzyłyśmy Program Lojalnościowy Mafki.

 • Jedna złotówka to równowartość dziesięciu punktu (1 złotówka - 10 punktów)
 • Gdy Twoja kolekcja osiągnie pułap 700 punktów dostajesz Krem Funkcyjny o pojemności 100ml gratis! A jeżeli 1000 punktów - Rytuał na piękne dłonie.
 • Wielokrotność puli  punktów to wielokrotność sztuk kremu, które dostaniesz w prezencie za to, że z nami jesteś. Łap regulamin po więcej informacji!

 

Regulamin Programu lojalnościowego sklepiku internetowego Mafki

Niniejszy regulamin ("Regulamin") określa warunki uczestnictwa w Programie lojalnościowym internetowego sklepu Mafka sp. z o.o., zlokalizowanego pod adresem ul. Towarowa 20B, 10-417 Olsztyn oraz na stronie www.mafka.pl.

§1 DEFINICJE

 1. W niniejszym Regulaminie następujące terminy pisane z wielkiej litery mają znaczenie przypisane im poniżej:
 2. "Administrator" - administratorem danych osobowych w rozumieniu RODO jest Organizator tj. Mafka sp. z o.o.
 3. "Klient" - osoba dokonująca zakupu towarów marki Mafka w sklepie online www.mafka.pl
 4. "Program lojalnościowy Mafki" - oznacza Program lojalnościowy sklepu online, dostępny dla każdego Klienta po zarejestrowaniu konta w sklepie i dokonaniu zakupów jako klient zalogowany.
 5. "Sklep online" - objęty Programem lojalnościowym sklep online Organizatora, dostępny pod adresem www.mafka.pl. Z Programu lojalnościowego Mafki wyłączone są sklepy partnerskie,  czyli te posiadające towar firmy Mafka, w których Uczestnik nie ma możliwości skorzystania z rabatu, oraz ich platformy sprzedażowe.
 6. "Towary" - towary, które Klient nabywa w sklepie online firmy Mafka.
 7. "Uczestnik" - osoba fizyczna, która posiada zarejestrowane konto w sklepie online i dokonuje w nim zakupów jako Klient zalogowany.
 8. "RODO" - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

§2 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Uczestnikiem Programu lojalnościowego Mafki może być osoba fizyczna, która ukończyła 18 rok życia oraz posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.
 2. Osoba zainteresowana udziałem w Programie lojalnościowym Mafki powinna przed przystąpieniem do niego zapoznać się z treścią poniższego Regulaminu.
 3. Przystąpienie do Programu lojalnościowego Mafki następuje w określonych niżej przypadkach: 

3A. po zarejestrowaniu konta w sklepie internetowym Organizatora, jeśli do tej pory Klient korzystał z opcji dokonywania zakupów jako "gość",

3B.po zalogowaniu się na swoje obecne konto Klienta i dokonaniu zakupów w sklepie      internetowym Organizatora.

4.Przystąpienie do Programu lojalnościowego Mafki jest darmowe i następuje automatycznie po dokonaniu zakupów w sklepie internetowym jako zalogowany klient. 

 1. Punkty przypisywane są do konkretnego konta, czyli adresu mailowego. Nie ma możliwości przypisania ich do innego konta.

§3 PROGRAM LOJALNOŚCIOWY MAFKI

 1. W przypadku spełnienia warunków udziału w Programie lojalnościowym oraz zarejestrowaniu konta w sklepie online Organizatora, Program lojalnościowy automatycznie pokazuje się Klientowi w zakładce "MOJE KONTO" wraz z liczbą punktów. 
 2. Zasada wymiany złotówek na punkty:  każda złotówka wydana w sklepie na zakup towarów to 10 (dziesięć) punkt. Każda opinia dodana do towaru i zatwierdzona przez Organizatora to dodatkowe 10 (dziesięć) punktów. 
 3. Punkty naliczane są w ciągu maksymalnie 24 godzin po zrealizowaniu zamówienia. Punkty za opinię w przeciągu maksymalnie 72 godzin. 
 4. Należy uzbierać 700 punktów, aby móc wymienić je na produkt "krem funkcyjny" o pojemności 100 ml. Jeżeli Organizator nie będzie miał produktu o takiej pojemności na stanie magazynowym, wysłane zostaną dwa produkty wyrównujące tę pojemność.
 5. Zebranie wielokrotności 700 punktów uprawnia Uczestnika do odebrania kolejnej sztuki kremu funkcyjnego 100ml, ale jednorazowo można odebrać maksymalnie 3 sztuki, czyli:
 1. 700 pkt - 1 krem funkcyjny 100 ml 
 2. 1400 pkt - 2 kremy funkcyjne 100 ml, 
 3. 2100 pkt - 3 kremy funkcyjne 100 ml.

6.Zbieranie punktów w Programie lojalnościowym możliwe jest tylko podczas zakupów dokonywanych w sklepie online Organizatora (niezależnie od wybranej formy dostawy).

7.Punkty za towary zwrócone do Organizatora zostaną odjęte od aktualnego salda.

8. Maksymalnie i jednorazowo można otrzymać 3 kremy funkcyjne 100ml, wymieniając je za 2100 punktów lub jeden Rytuał na piękne dłonie za równowartość 1000 punktów.

 1. Punkty ważne są przez okres 365 dni od pierwszych zakupów.
 2. Mafka zastrzega sobie prawo do wysyłki produktu z serii outletowej (czyli takiego, który ma krótszy termin ważności od produktu pełnowartościowego, lub uszkodzenie, które nie wpływa na jego jakość i działanie, np. uszkodzona platynka).

§4 ZMIANY REGULAMINU

 1. Organizator jest uprawniony do wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu Programu lojalnościowego.
 2. Uczestnik ma prawo do złożenia rezygnacji z uczestnictwa w Programie lojalnościowego w dowolnym momencie, poprzez usunięcie konta w sklepie www.mafka.pl.

§5 POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 1. Reklamacje dotyczące Programu lojalnościowego mogą być zgłaszane drogą elektroniczną na adres hello@mafka.pl.
 2. Reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko Uczestnika, adres mailowy, na jaki zarejestrowane zostało konto Klienta, jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji.
 3. Reklamacje rozpatrywane są przez Organizatora w terminie 14 dni od złożenia.

§6 DANE OSOBOWE

 1. Wszystkie dane przetwarzane przez Organizatora, jako Administratora danych osobowych, są zabezpieczone i przetwarzane zgodnie z postanowieniami RODO. Dane osobowe będą przetwarzane przez Spółkę w celu uczestnictwa w programie lojalnościowym na podstawie art. 6 ust 1 pkt b i f, a po wyrażeniu zgody w celach marketingowych na podstawie art. 6 ust 1 pkt a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Podanie przez Uczestnika danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne. Każda osoba posiada prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych lub do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych przed jej odwołaniem. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO. Dane osobowe mogą być ujawnione pracownikom lub współpracownikom Spółki, jak też podmiotom udzielającym wsparcia Spółce na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia oraz podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa. Dane osobowe przetwarzane w ww. celu będą przetwarzane do czasu przedawnienia możliwych roszczeń po odstąpieniu z Programu lojalnościowego Mafki, a w przypadku działań marketingowych do czasu cofnięcia zgody na ich dalsze przetwarzanie. Wszelkie informacje handlowe lub marketingowe przekazywane przez Organizatora Uczestnikom Programu lojalnościowego Mafki są całkowicie bezpłatne.

§7 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Niniejszy Regulamin poddany jest właściwości prawa polskiego.
 2. Zasady Programu lojalnościowego Mafki określone są wyłącznie w niniejszym Regulaminie oraz w obowiązujących przepisach prawa.
 3. Organizator Programu lojalnościowego Mafki nie ponosi odpowiedzialności za skutki nieprawidłowego wypełnienia formularza rejestracyjnego w sklepie Organizatora.
 4. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej www.mafka.pl

Regulamin wchodzi w życie od dnia 12.06.2023 r. 


 

KATEGORIE
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony