' \ https://graph.facebook.com///events />
Regulamin Promocji

Regulamin promocji “Świeczka GRATIS”

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

Organizatorem promocji w formie sprzedaży premiowej o nazwie „“Świeczka GRATIS”, zwanej dalej „Promocją”, jest Mafka Sp. z o.o. ul. Towarowa 20B 10-417 Olsztyn NIP: 7393920071, REGON: 381560198 zwana dalej „Organizatorem”.

Celem Promocji jest nagradzanie Uczestników za zakupy powyżej 150 zł. Akcja promocji obowiązuje w sklepie internetowym www.mafka.pl

Czas trwania Promocji obejmuje okres od 13 grudnia 2020r. do 24.12.2020 r. lub do wyczerpania zapasów promocyjnych.

Promocja organizowana jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

 

§2 WARUNKI UCZESTNICTWA I PRZEBIEG PROMOCJI

 1. Promocja przeznaczona jest dla wszystkich osób, które w okresie promocyjnym dokonały zakupów za ponad 150 zł.

2. W celu wzięcia udziału w Promocji oraz uzyskania gratisu Uczestnik powinien w czasie trwania Promocji dokonać jednorazowych zakupów za co najmniej 150 zł, aby otrzymać świecę “Winter Blend”.

3. Uczestnik promocji nie może otrzymać więcej niż jednej sztuki gratisu podczas jednych zakupów, nawet jeśli kwota końcowa zakupów wynosi wielokrotność 150 zł.

4. Aby wziąć udział w Promocji, należy

 • dodać do koszyka produkty o łącznej wartości powyże 150 zł
 • dokonać zakupu (zawrzeć umowę sprzedaży towaru)

5. Jeśli klient korzysta z kodu rabatowego, do promocji wlicza się kwota zakupu pod odliczonym rabacie

6. Do wartości zakupu i promocji nie wlicza się wartość dostawy.

§3 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie internetowej www.mafka.pl

Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie, w każdym czasie bez podania przyczyny. Zmiany w regulaminie nie mogą jednak naruszać praw nabytych przez Uczestników

 

 

Regulamin Promocji „Kupony od Blogerów”

§1POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem promocji o nazwie „Kupony od Blogerów” (zwanej dalej „Promocją”) jest Mafka Sp. z o.o. z siedzibą w Olsztynie, przy ul. Towarowej 20B, 10-417 Olsztyn, NIP 7393920071, e-mail: hello@mafka.pl, zwana dalej „Organizatorem”.

2. Okres obowiązywania Promocji: do odwołania („Okres Promocji”)

3. Treść regulaminu Promocji („Regulamin”) jest pod adresem: www.mafka.pl/strony/regulamin-promocji

4. Uczestnikiem Promocji (dalej: „Uczestnik”) może być każda osoba która dokona zakupu od Organizatora produktu/ów oraz będzie zainteresowana skorzystaniem z rabatów wynikających z Promocji na zasadach określonych w Regulaminie.

 

§2 WARUNKI UCZESTNICWA W PROMOCJI

 1. Uczestnik ma możliwość skorzystania z Promocji w sklepie internetowym mafka.pl na zasadach wskazanych w § 2 ust. 2, 3 i 4 Regulaminu pod warunkiem dokonania przez Uczestnika zakupu produktu/ów Organizatora w Okresie Promocji.
 2. W Okresie Promocji Uczestnik uzyska w Sklepie Internetowym dodatkowy rabat w wysokości 15% na produkty po wpisaniu specjalnego kodu rabatowego, udostępnionego na profilach/blogach/stronach/itd wybranych blogerów (jednorazowo można użyć jednego kuponu, tj. promocje nie łączą się).
 3. Wysyłka zamówień dokonanych w czasie promocji odbędzie się w ciągu dwóch do trzech dni roboczych od zaksiegowania zamówienia. 
 4. W przypadku zwrotu przez Uczestnika Promocji produktu zakupionego w ramach Promocji, przy zakupie którego Uczestnik Promocji uzyskał rabat, kwota przypadająca do zapłaty na rzecz Uczestnika Promocji tytułem zwrotu zapłaconej należności za produkt ulegnie pomniejszeniu o wartość udzielonego rabatu.
 5. Uczestnictwo w Promocji jest dobrowolne.
 6. Uczestnik może brać udział w Promocji wielokrotnie w okresie jej obowiązywania pod warunkiem każdorazowego spełnienia warunków określonych w Regulaminie tj. nabywania od Organizatora produktów w Sklepie Internetowym

§3 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Promocji. Wszelkie treści zawarte w materiałach reklamowo-promocyjnych dotyczących Promocji mają charakter jedynie informacyjny.
 2. Wszelkie reklamacje dotyczące Promocji będą rozpatrywane w terminie 14 dni od daty ich złożenia.
 3. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie naruszają powszechnie obowiązujących przepisów prawa ani nie ograniczają prawa do reklamacji lub zwrotu
 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdują odpowiednie przepisy prawa, a w szczególności Kodeks cywilny.
 5. Wszelkie spory wynikające z niniejszego regulaminu będą rozstrzygane przez właściwy Sąd.
 6. Regulamin wchodzi w życie z dniem 12.07.2018 r.  

 

 

Regulamin Promocji „Zestaw na Dzień Mamy”

§1POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem promocji o nazwie „Zestaw na Dzień Mamy” (zwanej dalej „Promocją”) jest Mafka Sp. z o.o. z siedzibą w Olsztynie, przy ul. Towarowej 20B, 10-417 Olsztyn, NIP 7393920071, e-mail: hello@mafka.pl, zwana dalej „Organizatorem”.

2. Okres obowiązywania Promocji: do odwołania („Okres Promocji”)

3. Treść regulaminu Promocji („Regulamin”) jest pod adresem: www.mafka.pl/strony/regulamin-promocji

4. Uczestnikiem Promocji (dalej: „Uczestnik”) może być każda osoba która dokona zakupu od Organizatora produktu/ów oraz będzie zainteresowana skorzystaniem z rabatów wynikających z Promocji na zasadach określonych w Regulaminie.

 

§2 WARUNKI UCZESTNICWA W PROMOCJI

 1. Uczestnik ma możliwość skorzystania z Promocji w sklepie internetowym mafka.pl na zasadach wskazanych w § 2 ust. 2, 3 i 4 Regulaminu pod warunkiem dokonania przez Uczestnika zakupu produktu/ów Organizatora w Okresie Promocji.
 2. W Okresie Promocji Uczestnik może zakupić w Sklepie Internetowym Zestaw kosmetyków na Dzień Mamy w promocyjne cenie 78zł. Część zestawów będzie zapakowana w specjalną owijkę. Na życzenie Uczestnika puste miejsce będzie uzupełnione słowem, które Uczestnik umieści w komentarzu do zamówienia, a które kończy zdanie "Mamo, jesteś...!". Jeśli Uczestnik nie sprecyzuje w komentarzu do zamówienia, jakie słowo ma znaleźć się na owijce, miejsce to pozostanie wykropkowane. Ilość takich owijek jest ograniczona. Decyduje kolejność zamówień. 
 3. Wysyłka zamówień dokonanych w czasie promocji odbędzie się w ciągu dwóch do trzech dni roboczych od zaksiegowania zamówienia. 
 4. W przypadku zwrotu przez Uczestnika Promocji produktu zakupionego w ramach Promocji, przy zakupie którego Uczestnik Promocji uzyskał rabat, kwota przypadająca do zapłaty na rzecz Uczestnika Promocji tytułem zwrotu zapłaconej należności za produkt ulegnie pomniejszeniu o wartość udzielonego rabatu.
 5. Uczestnictwo w Promocji jest dobrowolne.
 6. Uczestnik może brać udział w Promocji wielokrotnie w okresie jej obowiązywania pod warunkiem każdorazowego spełnienia warunków określonych w Regulaminie tj. nabywania od Organizatora produktów w Sklepie Internetowym

§3 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Promocji. Wszelkie treści zawarte w materiałach reklamowo-promocyjnych dotyczących Promocji mają charakter jedynie informacyjny.
 2. Wszelkie reklamacje dotyczące Promocji będą rozpatrywane w terminie 14 dni od daty ich złożenia.
 3. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie naruszają powszechnie obowiązujących przepisów prawa ani nie ograniczają prawa do reklamacji lub zwrotu
 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdują odpowiednie przepisy prawa, a w szczególności Kodeks cywilny.
 5. Wszelkie spory wynikające z niniejszego regulaminu będą rozstrzygane przez właściwy Sąd.
 6. Regulamin wchodzi w życie z dniem 17.05.2019r.  

 

KATEGORIE
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony